سومین جلسه جبهه جمعیتی در تهیه بوم راهبری و حل بحران جمعیت در استان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۴ آذر ماه

۱۴ آذر ۱۴۰۱ | ۱۵:۰۰ کد : ۳۱۰۳۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۴۵
سومین جلسه جبهه جمعیتی در تهیه بوم راهبری و حل بحران جمعیت در استان، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۴ آذر ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی جبهه جمعیتی


نظر شما :