کمیته مدیریت پسماند عفونی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ بهمن ماه

۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | ۱۲:۱۲ کد : ۳۲۲۲۶ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۷۰
کمیته مدیریت پسماند عفونی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۰ بهمن ماه

کمیته مدیریت پسماند عفونی در روز دوشنبه مورخ 10 بهمن ماه در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار گردید.

کلید واژه ها: پسماند عفونی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :