برگزاری جلسه HSR، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ شهریور ماه

۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۳:۰۹ کد : ۳۷۴۹۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۷۷
برگزاری جلسه HSR، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۲ شهریور ماه

برگزاری جلسه HSR، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، 22 شهریور ماه

کلید واژه ها: برگزاری جلسه HSR سالن جلسات مرکز


نظر شما :