مطالب مرتبط با کلید واژه

جلسه


برگزاری جلسه هماهنگی با کارشناسان مسئول بهداشت محیط تابعه در خصوص هماهنگی و نظارت مطلوب گالری

جلسه هماهنگی کارشناسان بهداشت محیط پیرامون برنامه های اجرایی و نظارتی در اماکن و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در استان با حضور مدیران و کارشناسان مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشت برگزار شد.

ادامه مطلب