ششمین وبینار سواد سلامت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،  ۱ مهر ماه ۱۴۰۲

۰۱ مهر ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۸ کد : ۳۷۷۱۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۵
ششمین وبینار سواد سلامت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،  ۱ مهر ماه ۱۴۰۲

ششمین وبینار سواد سلامت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی،  ۱ مهر ماه ۱۴۰۲


 

کلید واژه ها: ششمین وبینار سواد سلامت سالن جلسات


نظر شما :