مطالب مرتبط با کلید واژه

وبینار


وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار
در مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد:

وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار گالری

به همت گروه سلامت کار مرکز بهداشت استان مرکزی؛ وبینار آموزشی شناسایی و ارزیابی اولیه عوامل زیان آور محیط کار ۲۹ دی ماه برای گروه هدف کاردان و کارشناسان بهداشت حرفه ای برگزار شد.

ادامه مطلب