جلسه آشنایی با سامانه تجهیزات پزشکی بهداشت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳ مهر ماه

۰۳ مهر ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۶ کد : ۳۷۷۷۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۷۲
جلسه آشنایی با سامانه تجهیزات پزشکی بهداشت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳ مهر ماه

جلسه آشنایی با سامانه تجهیزات پزشکی بهداشت، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، 3 مهر ماه

کلید واژه ها: بهداشت جلسه آشنایی سامانه تجهیزات پزشکی


نظر شما :