بازدید معاون اجرایی معاونت بهداشتی و مهندسین منابع فیزیکی دانشگاه از پایگاه سلامت آزادگان شهرستان محلات

۱۲ مهر ۱۴۰۲ | ۱۶:۴۸ کد : ۳۸۱۱۴ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۸۸
بازدید معاون اجرایی معاونت بهداشتی و مهندسین منابع فیزیکی دانشگاه از پایگاه سلامت آزادگان شهرستان محلات

گوهری به همراه مهندس حسین آبادی و مهندس طاهری همکاران اداره ساختمان دانشگاه علوم پزشکی از پروژه در حال ساخت پایگاه سلامت آزادگان شهرستان محلات بازدید بعمل آورد و نحوه مراحل ساخت و روند پیشرفت این مراکز را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع پیشرفت کار تاکید نمود.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

 چهارشنبه ۱۲مهر ماه ۱۴۰۲
 

کلید واژه ها: مهندس دانشگاه علوم پزشکی پیشرفت ساخت


نظر شما :