برگزاری جلسه کارگروه غربالگری ثبت و مدیریت بیماران(پویش ملی سلامت)

۰۲ آذر ۱۴۰۲ | ۰۶:۱۸ کد : ۳۹۵۰۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۱۶
برگزاری جلسه کارگروه غربالگری ثبت و مدیریت بیماران(پویش ملی سلامت)

جلسه کارگروه غربالگری ثبت و مدیریت بیماران(پویش ملی سلامت) با حضور کلیه اعضا تشکیل شد.

 

در این جلسه در خصوص سازماندهی نیروی انسانی اجرای طرح متشکل از افراد داوطلبین و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشکده

های پزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی ، در تیم های سه نفره، سازماندهی بهورزان، مراقبین سلامت ، ماماها ،کاردانان و کارشناسان بهداشتی، -تعیین آزمایشگاه های همکار جهت اندازه گیری قند خون، -دریافت و تکثیر پرسشنامهها و فرمهای ارجاع و سایر مطالب آموزشی، -تهیه گزارش های مقطعی، نهایی بحث و تبادل نظر و برنامه ریزی شد.

 

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

 

چهارشنبه 1 آذر ماه 1402

کلید واژه ها: جلسه پزشکی بهداشت سازماندهی سلامت سایر


نظر شما :