وبینار هماهنگی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ اردیبهشت ماه

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۰۷:۴۹ کد : ۹۵۱۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۳
وبینار هماهنگی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس، مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۰ اردیبهشت ماه

وبینار هماهنگی پیشگیری و کنترل کرونا ویروس با شهرستان ها روز سه شنبه مورخ 30 اردیبهشت ماه از ساعت 8 صبح با حضور معاون بهداشت، معاون اجرایی، معاون فنی ، رئیس گروه و مدیر گروه بیماری های واگیر، رئیس گروه آموزش و ارتقای سلامت، رئیس گروه بیماری های غیرواگیر، رئیس گروه گسترش و ارتقا شبکه، رئیس گروه بهداشت خانواده مرکز بهداشت استان مرکزی بمنظور ارائه نتایج پایش های انجام شده توسط کارشناسان ستادی از شهرستان های تابعه ، ارائه نتایج غربالگری های انجام شده توسط همکاران شهرستانی و ارائه راهکارهای جهت اجرای بهینه و مناسب فرایند غربالگری و بیماریابی و بررسی راهکارهای پیشگیری از بیماری در راستای سیر نزولی بیماری برگزار گردید.

کلید واژه ها: وبینارپیشگیری و کنترلکروناویروس


نظر شما :