معرفی افراد واحد بهداشت محیط

تعداد بازدید:۳۵۱۶

 

نام و شرح وظایف کارشناسان بهداشت محیط

نام

سمت

مدرک تحصیلی

شرح وظایف

شماره تماس

مهندس حسن مهرعلی

مدیر گروه سلامت محیط و کار

کارشناس ارشد محیط زیست

086334411139

مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی

رئیس گروه سلامت محیط

کارشناس ارشد بهداشت محیط

کارشناس بهداشت مواد غذایی کارشناس دخانیات مسئول پیگیری شهر و روستایبدون دخانیات

086334411119

مهندس بهمن رمضی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس بهداشت پرتوها- فوریت سلامت محیط و کار-بهداشت محیط پسماندهای صنعتی و عادی و خانگی- مناسبات راهیان نور و مراسم ارتحال امام و اردوهای فرهنگی

086334411171

مهندس مهدیه حمیدی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس اماکن عمومی-ساب پرتال بهداشت محیط صدور پروانه بهداشتی خودرو و کیوسکهای ثابت و سیار-سامانه 190بهداشت محیط- برنامه کنترل نمکهای یددار در سطح عرضه و مصرف- دستگاههای پرتابل بهداشت محیط-پیگیری برنامه عملیاتی مراکز شهرستانها-صدور کارت بازرسی بهداشت محیط

086334411172

مهندس لیلا صادقی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس بهداشت محیط

بهداشت محیط آب و فاضلاب بهداشت استخرها- مناسبتهای بهداشتی-نظارت بر آزمایشگاههای آب- برنامه ایمنی آب-بیماریهای منتقله از آب و غذا-نظارت آبیاری مزارع کشاورزی

086334411172

مهندس مهدی خدایاری

کارشناس سلامت محیط

کارشناس ارشد بهداشت محیط

بهداشت محیط پسماندها- آلودگی هوا- بهداشت محیط بیمارستان-پیوست سلامت-مجوز مطبها و کلینیکهای درمانی نظارت بربرنامه قاچاق کالاهای سلامت محور

086334411173

مهندس مجتبی قلعه نوئی

کارشناس سلامت محیط

کارشناس ارشد  بهداشت محیط

آمار بهداشت محیط- بیماریهای مشترک بین انسان و دام-صدور مجوز شرکتهای سمپاشی و دفاتر خدمات سلامت- کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری و توزیع سموم و مواد گند زدا- سامانهسامح بهداشت محیط- بهسازی محیط روستا

086334411171

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: معرفی افراد بهداشت محیط

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۴۰۱