مطالب مرتبط با کلید واژه " بهداشت محیط "


فعالیت مدارس طبق چک لیست های ابلاغ شده از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

رییس گروه نوجوانان و جوان و مدارس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: مدارسی که از اول بهمن شروع به فعالیت می کنند، موظف به رعایت چک لیستی که از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است، هستند.

ادامه مطلب

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

الف )‌‌برنامه ریزی تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی تدوین طرحهای مداخله ای تدوین برنامه برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی ...

معرفی افراد واحد بهداشت محیط

نام سمت مدرک تحصیلی شماره تماس مهندس حسن مهرعلی مدیر گروه سلامت محیط و کار کارشناس ارشد محیط زیست 08633666369 مهندس فضیله درد شیخ ترکمانی رئیس گروه سلامت محیط کارشناس ارشد بهداشت محیط 08633666365 مهندس بهمن رمضی کارشناس سلامت محیط کارشناس بهداشت محیط 08633678637 مهندس مهدیه حمیدی کارشناس سلامت محیط کارشناس بهداشت محیط 08633678637 مهندس لیلا صادقی کارشناس سلامت محیط کارشناس ...

تاریخچه بهداشت محیط در ایران

بهداشت محیط سابقه ای همچون تاریخ بشردارد. دخل و تصرف در عوامل و شرایط محیط برای رسیدن به حد مطلوب زیست، یافتن سرپناه با شروع غار نشینی، چاره اندیشی برای در امان ماندن از نیش پشه و حشرات دیگر، گناه ...

شرح وظایف واحد بهداشت محیط

الف )‌‌برنامه ریزی تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح ستاد معاونت امور بهداشتی دانشگاه تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشت تدوین طرح جامع عملیاتی در سطح مراکز بهداشتی درمانی تدوین طرحهای مداخله ای تدوین برنامه برنامه طرح بسیج سلامت نوروزی ...