مطالب مرتبط با کلید واژه

وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت


وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت

شرح وظایف گروه آموزش و ارتقای سلامت اجرای سیاست ها و برنامه های ابلاغ شده از دفتر آموزش و ارتقای سلامت اجرای برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی  نیازسنجی آموزشی براساس اولویت های سلامت منطقه  طراحی برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل ...