مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسن هاری


معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی مطرح کرد:

واکسن هاری در کدام مراکز تزریق می شود/ ارائه خدمات پیشگیری از هاری ( شستشوی زخم، واکسیناسیون ضد هاری وسرم ضد هاری رایگان است)

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، در خصوص دسترسی به واکسن هاری برای آن دسته از شهروندانی که دچار حیوان گزیدگی می شوند، توضیحاتی داد.

ادامه مطلب