مطالب مرتبط با کلید واژه

ایمنی و بهداشت حرفه ای


اولین جلسه هماهنگی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال ۱۴۰۱، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ بهمن ماه

اولین جلسه هماهنگی روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال ۱۴۰۱، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۸ بهمن ماه گالری

به همت گروه سلامت کار اولین جلسه هماهنگی برگزاری روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای در سال ۱۴۰۱صبح دوشنبه ۱۸ بهمن ماه با حضور نمایندگانی از اداره کار، انجمن کارگران و کارفرمایان، دانشکده بهداشت، در سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی برگزار شد .

ادامه مطلب