فرم نظرسنجی تغذیه

از این که در نظر سنجی شرکت می کنید سپاسگزاریم این نظرسنجی به منظور بهبود خدمت رسانی به شماست
 • 0
 • از غذای کدام سلف راضی هستید*
  1
 • بومی هستید یا غیر بومی*
  2
 • انتقاد یا پیشنهاد خود را ثبت فرمایید*
  3
 • نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل)*
  4
 • شماره تماس (درصورت تمایل)*
  5