فرم نظرسنجی فرهنگی

از این که در نظر سنجی شرکت می کنید سپاسگزاریم این نظرسنجی به منظور دریافت بازخورد از برنامه های فرهنگی انجام می گردد
 • نام برنامه ای که در مورد آن نظر می دهید :*
  0
 • 1
 • انتقاد یا پیشنهاد خود را ثبت فرمایید*
  2
 • نام و نام خانوادگی (در صورت تمایل)*
  3
 • شماره تماس (درصورت تمایل)*
  4