معرفی واحد رفاه

تعداد بازدید:۴۳۸

واحد رفاه دانشجویان یکی از واحدهای زیر مجموعه مدیریت دانشجویی است که در جهت تامین بخشی از نیاز های اولیه دانشجویان با بهره مندی از تسهیلات ارائه شده توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی اراک ایفای نقش می نماید. واحد رفاه دانشجویان پل ارتباطی بین دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت می باشد.
 

 
رئوس فعالیتهای واحد رفاه دانشجویان
 
1. پرداخت وام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان
2. پرداخت وام ضروری به دانشجویان در قالب اعتبارات ابلاغی
3. پرداخت وام شهریه (تبصره 2) به دانشجویان دوره های آزاد
4. پرداخت ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل ساکن در خارج از خوابگاه
5. انجام امور مربوط به تسویه حساب دانش آموختگان و دانشجویان انتقالی ، جابجایی ، اخراجی و میهمان و صدور فرم میزان بدهی آنان به صندوق رفاه دانشجویان
6. انعقاد قرارداد با بیمه خدمات درمانی استان و انجام امور مربوط به بیمه درمانی دانشجویان متقاضی دستیاری
7. انعقاد قرارداد بیمه حوادث گروهی کلیه دانشجویان
8. صدور مجوز انجام کاردانشجویی جهت دانشجویان متقاضی کاردانشجویی در امور بالینی و غیر بالینی
9. درخواست صدور مجوز موکول بدهی مقطع قبل، مجوز مشروط و تسویه حساب جهت دانش آموختگان  قدیم و جدید و همچنین مجوز موکول بدهی دوران سربازی دانشجویان پسر
10. ثبت نام و تشکیل پرونده دانشجویان جدید الورود در نیمسال اول و دوم تحصیلی هرسال
11. صدور انواع گواهی و معرفی نامه های مورد نیاز دانشجویان جهت درمان و ....
12. انجام مکاتبات اداری با سایر ادارات و دانشگاههای علوم پزشکی کشور

13. تعیین میزان بدهی دانشجویان متقاضی مسافرت به خارج از کشور

14.وام ازدواج (زمان عقد می بایست در حین تحصیل دانشجو بوده و از زمان ارائه عقدنامه به واحد رفاه یکسال نگذشته باشد) 

15. وام تسهیلات فرزند(تولد فرزند دانشجو در حین تحصیل باشد)

 

آخرین ویرایش۲۱ خرداد ۱۴۰۳