کارشناسان اداره خوابگاه ها

تعداد بازدید:۱۱۹۶
 
 

نام و نام خانوادگی:آقای حمید چگنی 

سمت:رئیس اداره خوابگاه ها و تغذیه

رشته تحصیلی:کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن مستقیم: 34173509

شماره تماس داخلی: 372

آدرس:اراک-میدان بسیج-خیابان بیمارستان امیرالمومنین-مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم

(ص)-معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره خوابگاه ها و تغذیه

سوابق اجرایی

 • رییس امور مالی مرکز درمانی آموزشی امیرکبیر
 • رییس امور عمومی معاونت دانشجویی فرهنگی
 •  

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  

نام و نام خانوادگی: آقای محمد همتی

سمت:کارشناس امور دانشجویان

تلفن مستقیم: 34173509

شماره تماس داخلی: 372

آدرس:اراک-میدان بسیج-خیابان بیمارستان امیرالمومنین-مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم

(ص)-معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره خوابگاه ها و تغذیه

​​​​​​

شرح وظایف

 • ثبت نام و اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین خوابگاه ها
 • رسیدگی به امور دانشجویان ساکن خوابگاه 
 • تشکیل پرونده سوابق خوابگاهی دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویی
  

نام و نام خانوادگی: خانم سپیده چگنی

سمت:کارشناس امور دانشجویان

تلفن مستقیم: 34173509

شماره تماس داخلی: 372

آدرس:اراک-میدان بسیج-خیابان بیمارستان امیرالمومنین-مجتمع دانشگاهی پیامبراعظم

(ص)-معاونت دانشجویی و فرهنگی-اداره خوابگاه ها و تغذیه

شرح وظایف

 • ثبت نام و اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین خوابگاه ها
 • رسیدگی به امور دانشجویان ساکن خوابگاه 
 • تشکیل پرونده سوابق خوابگاهی دانشجویان در سامانه صندوق رفاه دانشجویی
آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۲