خوابگاه پسرانه اخوت

تعداد بازدید:۱۱۵۷
خوابگاه پسرانه اخوت
  

نام و نام خانوادگی: علی اکبر رسائلی

سمت: مسئول خوابگاه اخوت

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم: 33680024

شماره تماس داخلی: 

آدرس:

شرح وظایف

 • پذیرش و اسکان دانشجویان معرفی شده از سوی اداره خوابگاهها در خوابگاه
 • درخواست خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز خوابگاه و پیگیری تا حصول نتیجه و بهره برداری
 • اجرای دقیق قوانین و مقررات خوابگاهی
 • تهیه و تحویل وسایل عمومی جهت استفاده ساکنین خوابگاه
 • انجام تسویه حساب خوابگاه دانشجویان
 • حفظ اموال ، اماکن و تاسیسات خوابگاه
 • ایجاد آسایش ، ایمنی و رفاه نسبی برای دانشجویان در خوابگاه
 • انجام حضور و غیاب دانشجویان ساکن خوابگاه
 • مدیریت و نظارت بر منابع انسانی و منابع فیزیکی خوابگاه
 • پیگیری امور بهداشتی خوابگاه با همکاری کارشناس بهداشت
 • اجرای دستورات رییس اداره خوابگاهها
 • تهیه لیست ساکنین خوابگاه و ظرفیت اتاق ها و ارسال به اداره خوابگاهها
 • تهیه لیست اقلام موجود در خوابگاه و بروز رسانی مستمر آن با استفاده از نیروهای خوابگاه
 • پیگیری برطرف شدن مشکلات تاسیساتی خوابگاه
 • نظارت بر حسن عملکرد نیروی انسانی خوابگاه
 • اخذ گزارش روزانه از پرسنل تحت سرپرستی و گزارش موارد مورد نیاز به مسئول مافوق
 • نظارت بر حسن عملکرد بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات در خوابگاه
 • بررسی دفتر حضور و غیاب دانشجویان و انجام اقدامات مقتضی
 • بازدید روزانه از کلیه اماکن خوابگاه و انجام اقدامات مقتضی پس از بازدید
 • تهیه و تدوین فرم نظر سنجی و انجام نظرسنجی بصورت ماهانه در خوابگاه و اعلام نتیجه به مسئولین مافوق
 • انجام بازدید سرزده در ساعات غیر اداری از خوابگاه و ارائه گزارش کتبی به مسئولین
 •  

 

 


آخرین ویرایش۱۸ مرداد ۱۴۰۲