تدارکات

تعداد بازدید:۱۷۲۲
  

نام و نام خانوادگی: آقای محمد برادران

سمت: مسئول تدارکات

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم: 33838369

شماره تماس داخلی: 369

آدرس: میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین(ع) -  مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص) - ساختمان معاونت آموزش قدیم- معاونت دانشجویی فرهنگی - انتهای راهرو سمت چپ

  

نام و نام خانوادگی: آقای سید روح الله الحسینی

سمت: کارپرداز

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم: 33838369

شماره تماس داخلی: 369

  

نام و نام خانوادگی: آقای محمد رحیم رسولی

سمت: کارپرداز

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم: 33838369

شماره تماس داخلی: 369

 

     شرح وظایف

 

  •      انجام خرید واحدهای فرهنگی و دانشجویی طبق درخواست های خرید 
  •      تنظیم اسناد و تحویل آنها به حسابدارمعاونت دانشجویی
  •     بارگذاری استعلام های خرید درسامانه تدارکات دولت 
  •      قیمت گذاری رسیدهای انبار
  •     تنظیم اسناد قراردادهای معاونت فرهنگی و دانشجویی
  •      تهیه وتنظیم و ارسال صورت معاملات فصلی(سامانه مالیاتی 169)
  •      ثبت قبوض(آب،برق،گاز،تلفن)در سامانه مدیریت مصرف انرژی
  •      پیگیری رفع  واخواهی سندهای هزینه

    

آخرین ویرایش۰۷ بهمن ۱۴۰۲