تدارکات

تعداد بازدید:۵۶۵
تدارکات

مسئول واحد تدارکات : آقای محمد برادران

 

شرح وظایف مسئول تدارکات

 

-  تدارک و خرید روزمره واحدها

- -  تهیه بلیط   اعم از هواپیما ، اتوبوس جهت انجام ماموریتهای اداری

-  اخذ درخواستها ، خرید تاسیسات و اداری و اموالی به صورت جداگانه

-  اخذ استعلام قیمت توسط مامور خرید جهت معاملات متوسط 

-  شرکت در بازگشایی استعلام ماخوذه نسبت به اعلام برنده با توجه به صرفه و صلاح دانشگاه پس از اعلام قیمت کارپرداز نسبت به خرید اقلام درخواستی اقدام سپس تحویل انبار می گردد .

-  تنظیم اسناد مربوطه و تحویل آن به امور مالی

- واخواهی اسناد رسیدگی شد اقدام و مجدد به امورمالی تحویل نماید