مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

تعداد بازدید:۴۴۶۷
مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

نام خانوادگی : ویسمه

نام : مجید

مدرک تحصیلی : فوق لیسانس علوم اجنماعی

لیسانس مدیریت فرهنگی

وضعیت استخدام :رسمی قطعی

آدرس محل کار و تلفن : اراک - سردشت – پردیس دانشگاه ؛ساختمان سردار سلیمانی معاونت دانشجویی فرهنگی

شرح وظایف مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

1. تهیه طرح های فوق برنامه در زمینه های فرهنگی ، علمی ، تحقیقاتی ، هنری

2. برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالمسازی جسم و روح آنها

3. تشکیل گرو ههای دانشجویی در رشته های مختلف هنری براساس قوانین مصوب

4. تهیه و اجرای طرح های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشگاه

5. ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز و نهادهای فرهنگی، هنری و اجتماعی کشور

6. تهیه برنامه های مختلف و تشویق و ترغیب دانشجویان ، اساتید و کارکنان به شرکت در برنامه ها و مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم و همچنین شرکت در فعالیتهای هنری، اردوها و جشنواره ها

7. انتشار و ترویج ارزشهای اسلامی از طریق تهیه فیلم و عکس

8. جمع آوری و فراهم آوردن نشریات هنری، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به منظور استفاد ه دانشجویان و ایجاد آرشیو مربوط

9. برنامه ریزی و برگزاری اردوهای آموزشی، فرهنگی، زیارتی و هنری برای دانشجویان

10. برگزاری مسابقات داخل دانشگاه و تشویق و ترغیب دانشجویان برای شرکت در مسابقات و جشنواره های فرهنگی و هنری

11. زمینه سازی و بستر سازی فعالیت های فرهنگی دانشجویان ، اساتید و کارکنان دانشگاه، متناسب با اهداف وظایف فرهنگی معاونت دانشجویی و فرهنگی

12. تهیه گزار شهای مستمر از فعالیت های انجام یافته

13. برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف دانشگاه

14. سازماندهی و ایجاد هماهنگی در بخشهای دانشجویی دانشگاهی و واحدهای انجمنهای علمی دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز پیگیری امور اداری و مالی مرتبط با انجمنها و همکاری با آنها در برنامه ها و فعالیتهایشان

15. تهیه گزارشهای لازم و اطلاع رسانی از وضعیت برنامه ها و فعالیتهای انجمنها از طریق نشریات و نیز سایتهای خبری دانشگاهی

16. برنامه ریزی و نظارت بر تشکیل انجمنهای علمی دانشکده ها، انتخابات و فعالیت ها بطور مستمر

17. ارزیابی سالیانه از فعالیت ها و اقدامات انجمن ها و تقدیر و تشویق انجمنهای برتر در عرصه های فعالیتی؛ نظری تیمهای مسابقات علمی ، نشریات، برگزاری همایشها و سخنرانیهای علمی و ...

18. تدوین آیین نامه ها، دستورالعملها و انجام امور دبیرخانه کمیته نظارت و حمایت از انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه

19. انجام سایر امور محوله از سوی مافوق

7.1 اداره فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی

این واحد به منظور هماهنگ سازی امور اردوها، مسابقات، گردهمایی ها و مراسم فرهنگی در دانشگاه و برگزاری آنها، ذیل مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت می کند.

7.1.1 امور اردوها

مسافرت ها و اردوهای فرهنگی و اجتماعی دانشجویی، کارکنان و اساتید در این واحد برنامه ریزی و اجرا می گردد.

تلفن تماس : 08634173530

کلید واژه ها: فرهنگی فرهنگی اجتماعی برنامه دانشگاه دانشجویی هنری امور