معرفی مسئول دفتر معاون دانشجویی فرهنگی

تعداد بازدید:۷۱۵
  

نام و نام خانوادگی: وحید جلائی

رشته تحصیلی:

تلفن مستقیم: 08634173639

شماره تماس داخلی: 338

شرح وظایف

 • هماهنگی و تعیین وقت ملاقات حضوری اشخاص(دانشجویان، کارکنان و...) با سرپرست مربوط
 • پاسخگویی مناسب به تلفن های دفتر و مراجعین حضوری و راهنمایی آنها
 • تنظیم جلساتی که در دفتر معاونت تشکیل می­شود، پیگیری و آماده نمودن دستور جلسات و...
 • پیگیری کلیه امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش های درخواستی به ایشان
 • ابلاغ دستورات صادره از سوی سرپرست به کلیه واحدهای ذیربط و پیگیری آنها تا وصول نتیجه
 • تهیه پیش نویس مکاتبات و نامه های ضروری
 • جمع آوری و آماده نمودن اطلاعات مورد نیاز سرپرست
 • انجام کلیه امور مربوط به شورای فرهنگی دانشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به کمیته انطباق دانشگاه
 • انجام کلیه امور مربوط به کمیسیون تخصصی هیأت ممیزه ماده ۱ آیین­‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • پیگیری وانجام سایر امور محوله از سوی سرپرست

کلید واژه ها: مسئول دفتر معاون فرهنگی و دانشجویی معاونت

آخرین ویرایش۱۹ فروردین ۱۴۰۳