معرفی همکاران اداره تربیت بدنی

تعداد بازدید:۵۱۷
  

نام و نام خانوادگی: خانم پروانه راهزانی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد تربیت بدنی

سمت : کارشناس تربیت بدنی 

تلفن مستقیم: 33838633

شماره تماس داخلی:633

آدرس:سردشت،مجتمع پیامبر اعظم(ص)،اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشجویان

شرح وظایف

•    نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی مختلف ورزشی درسطح دانشگاه
•    فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت گسترش و تعمیم ورزش در دانشگاه
•    پیشنهاد طرحهای موثر و مفید به مسئولین ذیربط در جهت بهبود وضعیت تربیت بدنی دانشگاه
•    تهیه امکانات لازم جهت مطالعه و تحقیق در زمینه متدهای علمی ورزشی و ارتقا سطح علمی مربیان و ورزشکاران دانشگاه
•    سرپرستی و نظارت بر اجرای مسابقات بین دانشکده ها،منطقه ای و المپیادها
•    انجام برنامه ریزی های لازم در جهت استفاده مطلوب کارکنان از امکانات ورزشی
•    مطالعه و اجرای برنامه های ورزشی و تربیت بدنی در مورد کارکنان دانشگاه در جهت حفظ و ارتقا سلامت آنان و جامعه
•    نظارت و ارزشیابی فنی مربیان و داوران در رشته های مختلف ورزشی 
•    نظارت و ارزشیابی فعالیت های کارشناسان و کارکنان تربیت بدنی
•    ایجاد امکانات لازم جهت برگزاری کنفرانس های علمی ورزشی در سطح دانشگاه
•    برقراری ارتباط لازم با دانشگاه ها و دیگر مراکز ورزشی کشوری و منطقه ای جهت تنظیم برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
•    نظارت بر انجام امور اداری و مالی مدیریت مربوطه
•    نظارت بر تجهیز و تاسیس و اداره اماکن ورزشی مختلف دانشگاه
•    نظارت در تهیه وسایل ورزشی مورد لزوم دانشجویان و کارکنان با همکاری واحدهای ذیربط
•    پیش بینی بودجه،نیروی انسانی و احتیاجات و ارائه گزارشات لازم به مسئولین ذیصلاح دانشگاه
•    استفاده از تجارب ارزشمند سایر دانشگاه ها و مراکز تربیت بدنی و ورزشی
•    نظارت بر تدریس واحدهای 1 و 2 تربیت بدنی دانشجویان
•    نظارت بر ارائه خدمات آموزشی واحدهای درسی تربیت بدنی در سطوح مختلف
•    پیگیری تشکیل انجمن های ورزشی
•    هماهنگی و پیگیری تشکیل جالسات شورای سیاستگزاری ورزش دانشگاه
     انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق

  

نام و نام خانوادگی: خانم فاطمه علیمحمدی

رشته تحصیلی:کارشناس ارشد تربیت بدنی

سمت: کارشناس تربیت بدنی خواهران

 تلفن مستقیم: 33838633

شماره تماس داخلی: 633

آدرس:سردشت،مجتمع پیامبر اعظم(ص)،اداره تربیت بدنی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشجویان

شرح وظایف

•    تلاش برای حسن اجرای بخشنامه ها ودستورالعملهای مربوط به شغل مورد تصدی
•    برنامه ریزی وفعالیت درزمینه بالابردن قابلیتهای جسمانی دانشجویان بمنظورحفظ نشاط وشادابی وپویایی آنها
•    پیگیری امور مربوط به انجمن های ورزشی ورزشی وتحت نظارت رییس اداره تربیت بدنی
•    برنامه ریزی واجرای طرح استعدادیابی وکشف وهدایت توانمندیهای دانشجویان ورزشکار
•    تهیه وتنظیم برنامه استفاده دانشجویان ازسالن ومیادین ورزشی ونظارت برفعالیتهای آنها
•    اهتمام درحفظ اموال تربیت بدنی
•    برنامه ریزی ونظارت برتمرینات رشته های ورزشی مختلف دانشجویان(برادران وخواهران)
•    آماده سازی تیمهای مختلف ورزشی دانشگاه جهت شرکت درمسابقات
•    نظارت برفعالیتهای سالن واماکن ورزشی دانشگاه
•    برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف درطول سال
•    آماده سازی تیمهای مختلف ورزشی جهت شرکت درالمپیادورزشی دانشجویان(برادران وخواهران)
•    پیگیری امور مربوط به تهیه وتجهیز سالنهای ورزشی دانشگاه وخوابگاههای دانشجوئی
•    انجام نظر سنجی از دانشجویان و کارکنان در جهت ارتقاء ورزش
•    گزارش امور به مسئولین مافوق
•    انجام سایرامورمحوله طبق دستور مافوق

  

نام و نام خانوادگی: آقای علی محمدی

رشته تحصیلی:کارشناس تربیت بدنی

سمت:کارشناس تربیت بدنی برادران 

 تلفن مستقیم: 09370553332

آدرس:کوی گلستان ،دانشکده بهداشت و توانبخشی

شرح وظایف

•    تلاش برای حسن اجرای بخشنامه ها ودستورالعملهای مربوط به شغل مورد تصدی
•    برنامه ریزی وفعالیت درزمینه بالابردن قابلیتهای جسمانی دانشجویان بمنظورحفظ نشاط وشادابی وپویایی آنها
•    پیگیری امور مربوط به انجمن های ورزشی ورزشی وتحت نظارت رییس اداره تربیت بدنی
•    برنامه ریزی واجرای طرح استعدادیابی وکشف وهدایت توانمندیهای دانشجویان ورزشکار
•    تهیه وتنظیم برنامه استفاده دانشجویان ازسالن ومیادین ورزشی ونظارت برفعالیتهای آنها
•    اهتمام درحفظ اموال تربیت بدنی
•    برنامه ریزی ونظارت برتمرینات رشته های ورزشی مختلف دانشجویان(برادران وخواهران)
•    آماده سازی تیمهای مختلف ورزشی دانشگاه جهت شرکت درمسابقات
•    نظارت برفعالیتهای سالن واماکن ورزشی دانشگاه
•    برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبتهای مختلف درطول سال
•    آماده سازی تیمهای مختلف ورزشی جهت شرکت درالمپیادورزشی دانشجویان(برادران وخواهران)
•    پیگیری امور مربوط به تهیه وتجهیز سالنهای ورزشی دانشگاه وخوابگاههای دانشجوئی
•    انجام نظر سنجی از دانشجویان و کارکنان در جهت ارتقاء ورزش
•    گزارش امور به مسئولین مافوق
•    انجام سایرامورمحوله طبق دستور مافوق

آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳