خوابگاه پسرانه شهید مشایخی(ماشین سازی)

تعداد بازدید:۱۱۰۶

 .            

 
                        خوابگاه شهید مشایخی  واقع در کارخانه ماشین سازی اراک دارای 3 طبقه و 37 اتاق می باشد
                       که نمازخانه و اتاق تلویزیون آن در طبقه اول می باشد و سالن مطالعه آن کنار درب ورودی همکف می باشد.
 
 

 

    

نام و نام خانوادگی: حمید حاج علی بیگی

سمت: مسئول خوابگاه 

تلفن مستقیم: 32172431

آدرس:

شرح وظایف

 • •    پذیرش و اسکان دانشجویان معرفی شده از سوی اداره خوابگاهها در خوابگاه
  •    درخواست خرید تجهیزات و مواد مورد نیاز خوابگاه و پیگیری تا حصول نتیجه و بهره برداری
  •    اجرای دقیق قوانین و مقررات خوابگاهی
  •    تهیه و تحویل وسایل عمومی جهت استفاده ساکنین خوابگاه
  •    انجام تسویه حساب خوابگاه دانشجویان
  •    حفظ اموال ، اماکن و تاسیسات خوابگاه
  •    ایجاد آسایش ، ایمنی و رفاه نسبی برای دانشجویان در خوابگاه
  •    انجام حضور و غیاب دانشجویان ساکن خوابگاه
  •    مدیریت و نظارت بر منابع انسانی و منابع فیزیکی خوابگاه
  •    پیگیری امور بهداشتی خوابگاه با همکاری کارشناس بهداشت
  •    اجرای دستورات رییس اداره خوابگاهها
  •    تهیه لیست ساکنین خوابگاه و ظرفیت اتاق ها و ارسال به اداره خوابگاهها
  •    تهیه لیست اقلام موجود در خوابگاه و بروز رسانی مستمر آن با استفاده از نیروهای خوابگاه
  •    پیگیری برطرف شدن مشکلات تاسیساتی خوابگاه
  •    نظارت بر حسن عملکرد نیروی انسانی خوابگاه
  •    اخذ گزارش روزانه از پرسنل تحت سرپرستی و گزارش موارد مورد نیاز به مسئول مافوق
  •    نظارت بر حسن عملکرد بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات در خوابگاه
  •    بررسی دفتر حضور و غیاب دانشجویان و انجام اقدامات مقتضی
  •    بازدید روزانه از کلیه اماکن خوابگاه و انجام اقدامات مقتضی پس از بازدید
  •    تهیه و تدوین فرم نظر سنجی و انجام نظرسنجی بصورت ماهانه در خوابگاه و اعلام نتیجه به مسئولین مافوق
  •    انجام بازدید سرزده در ساعات غیر اداری از خوابگاه و ارائه گزارش کتبی به مسئولین
  •    انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
آخرین ویرایش۲۱ مرداد ۱۴۰۲