معرفی رئیس اداره مشاوره

تعداد بازدید:۱۲۸
  

نام و نام خانوادگی: دکتر محمود رجبی 

رشته تحصیلی:دکترای روانشناسی

سمت: رئیس اداره مشاوره و سلامت روان

تلفن مستقیم: 34173514

پست الکترونیک: mrajabi@gmail.com

آدرس:سردشت، مجتمع پیامبر اعظم (ص) ، بال آبی، طبقه همکف ، اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان

سوابق اجرایی

 • مدیر تعالی فرهنگی سال98
 • رئیس اداره مشاوره و سلامت روان از سال 90 تا اکنون
 •  
 •  

شرح وظایف

 • شناخت عوامل آسیب زا
 • برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی با هدف ارتقاء بهداشت روانی
 • جلب مشارکت دانشجویان در زمینه فعالیتهای بهداشت روانی
 • ارایه خدمات مشاوره ای و درمانی به صورت فردی و گروهی
 • اجرای برنامه های پیشگیرانه و ارتقای سلامت روانی در محیط واحد
 • ارایه خدمات مداخله در بحران و کمک رسانی در شرایط اضطراری
 • حصور فعال در در واحدها و ارتباط با اساتید و کارکنان
 • پژوهش درباره مسایل و مشکلات دانشجویان واحد و ارایه راهکارهای مناسب
 • جلب مشارکت سایر بخش های واحد و سازمان های مرتبط جهت انجام فعالیت ها
 • شناسایی منابع حمایتی موجود در جامعه و ارجاع دانشجویان به آنها برحسب ضرورت
 • ارزیابی منظم از خدمات ارایه شده
آخرین ویرایش۲۱ فروردین ۱۴۰۳