کارشناسان اداره فرهنگی و فوق برنامه

تعداد بازدید:۶۸۲
  

نام و نام خانوادگی: خانم انسیه وظیفه

سمت:رئیس اداره فرهنگی و فوق برنامه

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت دولتی/تحول

شماره تماس داخلی: 315

شماره تماس مستقیم:34173379

​​​​​​

شرح وظایف

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 
  

نام و نام خانوادگی: شهناز رشنوادی

سمت: کارشناس فرهنگی،کارشناس پیگیری امور انجمن های علمی دانشجویان 

رشته تحصیلی:کارشناسی مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

شماره تماس داخلی: 329

شرح وظایف

 • پیگیری امور محوله از سوی مدیر فرهنگی و رئیس اداره فرهنگی
 • هماهنگی و پیگیری امور مرتبط با انجمن های علمی، اعم از انتخابات، ثبت فعالیت ها و...
 • حضور فعال در فعالیت های دانشجویان و ارشاد ایشان در هرچه بهتر برگزاری مراسمات و برنامه ها
 • تهیه خبر و آرشیو مستندات فعالیت های صورت گرفته و پیگیری در خصوص انعکاس خبری
 • ثبت به موقع فعالیت ها در سامانه پایش و پیگیری امتیازات
 • تعامل و همکاری با دیگر کارشناسان در صورت نیاز و شرایط خاص
 •  توسعه کمی و کیفی انجمن های علمی و فعالیت های آنان
 • حضور فعال در فضاهای دانشجویی از جمله سرای دانشجویی و در ساعات غیر اداری به منظور برقراری تعامل سازنده
 • مشارکت فعال در طراحی و پیشنهاد برنامه های فرهنگی
 
 
  

نام و نام خانوادگی: زهرا کبیری

سمت: کارشناس فوق برنامه
         مسئول کانونها و جشنواره های دانشجویی،مسئول جامعه اسلامی 

رشته تحصیلی: ارشد روانشناسی

شماره تماس داخلی: 329

شرح وظایف

 •    برگزاری اردوهای تفریحی
 •    برگزاری اردوهای آموزشی
 •    برگزاری کارگاههای آموزشی
 •    برگزاری دوره های آموزشی
 •    برگزاری انواع نمایشگاهها
 •    برگزاری انواع  مسابقات
 •    انجام فعالیتهای خیریه
 •    عضوگیری برا کانونهای دانشجویی
 
 
  

نام و نام خانوادگی: فهمیمه رحیمی

سمت:کارشناس فرهنگی ،کارشناس کانون های جهادی و بسیج دانشجویی

رشته تحصیلی:کارشناس تربیت بدنی

شماره تماس داخلی: 315

شرح وظایف

 • جذب دانشجویان خلاق و متفکر به منظور حضور مستمر در برنامه های جهادی
 • ترویج فرهنگ دینی و تولید فکر و اندیشه در سطح دانشگاه
 • ایجاد نشاط و خودباوری در دانشجویان در راستای اهداف و برنامه های جهادی
 • زمینه سازی جهت تشویق فعالیت های فرهنگی و جهادی دانشجویان
 • برگزاری جلسات جهادی ،نظارت بر کانون های جهادی 
 • برگزاری نمایشگاه ها ،دستاوردها و کارگاه های جهادی
 • برگزاری اردو های جهادی
 • تدوین و ارائه گزارش مدون از فعالیت های جهادی

 
 

  

نام و نام خانوادگی: آقای حسین حسن نژاد

سمت:کارشناس اداره فرهنگی،کارشناس حجاب و عفاف

رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی

شماره تماس داخلی: 337

 

 ​​​​​​

شرح وظایف

 •    مسئول دبیرخانه کمیته حجاب و عفاف

 •   مسئول دبیرخانه کمیته انطباق

 


  

نام و نام خانوادگی: آقای محمد کرمی

سمت : کارشناس اداره فرهنگی

رشته تحصیلی: کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

شماره تماس داخلی: 337

 

 

شرح وظایف

 • مسئول انجمن اسلامی
 • مسئول دبیرخانه کمیته فرهنگی
 • مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی 
 • برگزاری برنامه حلقه مطالعاتی
 • برگزاری طرح مطالعاتی
 • برگزاری کلاسهای آموزشی
 • برگزاری انواع همایش ها
 • برگزاری اردوهای سیاحتی،زیارتی و آموزشی
 • تبلیغات و اطلاع رسانی در فضای مجازی
 • تولید و بارگذاری کتابهای صوتی در فضای مجازی مربوط به تشکلها
 • برگزاری جشنهای ملی و مذهبی

کلید واژه ها: فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی فوق برنامه انجمن های علمی جشنواره های دانشجویی جامعه اسلامی بسیج جهادی حجاب و عفاف

آخرین ویرایش۲۴ دی ۱۴۰۲