مدیریت دانشجویی

تعداد بازدید:۵۷۸۶
مدیریت دانشجویی


مشخصات فردی :
نام و نام خانوادگی : آقای علی صالحیان
مدرک تحصیلی :  
نشانی محل کار: آدرس : اراک -سردشت -میدان بسیج - خیابان بیمارستان امیرالمومنین(ع) - مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)
شماره تلفن محل کار: 08634173530
 
شماره نمابر محل کار: 08634173530
 
سوابق شغلی/مدیریتی :