مدیریت دانشجویی

تعداد بازدید:۳۳۳۹
مدیریت دانشجویی


شخصات فردی :
نام و نام خانوادگی : سید جواد رضایی
مدرک تحصیلی :  کارشناسی ارشد مدیریت  
نشانی محل کار: اراک- خیابان شهید شیرودی- خیابان علم الهدی- ستاد دانشگاه – معاونت فرهنگی دانشجویی
شماره تلفن محل کار: 08634173530
 
شماره نمابر محل کار: 08634173530
 
سوابق شغلی/مدیریتی :

1.مسئول سلف سرویس و تغذیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک به مدت 5 سال (1385-1380)
2.کاردان آزمایشگاه مراکز بهداشتی درمانی به مدت 3 سال (1388-1385)
3.مدیر حراست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) به مدت 3 سال (1391-1388)
4.رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل به مدت 4 سال (1393-1389)
5.عضو کمیسیون تحول اداری دانشگاه (1392-1390)
6.نماینده رئیس دانشگاه در کمیسیون مناقصات (سال 1392)
7.عضو دبیرخانه کارگروه امنیت و سلامت غذا یی استان چهار سال (از 1389 تا 1393)
8. بازرس پیشگیری و مبارزه با رشوه دانشگاه به مدت 2 سال (از سال 1391 تا 1393)
9. عضو کمیته ارتقاء سلامت نظام اداری به مدت 2 سال (از 1391 تا 1393)
10.کارشناس دفتر حراست دانشگاه (سال 1388)
11.عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه (از سال 1392 تاکنون)
12.مشاور حقوقی حراست دانشگاه به مدت 2 سال (از سال 1391 تا 1392)
13. عضو هیات امناء و بازرس مجمع خیرین سلامت استان (از سال 1392 تاکنون)
14. مدیر دانشجویی دانشگاه (از سال 1392 تاکنون)

15. داور ثبت تجارب وزارت بهداشتسوابق تحصیلی :

1.      کاردانی علوم آزمایشگاهی : دانشگاه علوم پزشکی اراک
2.      کارشناسی حقوق : دانشگاه پیام نور اراک
3.      کارشناسی ارشد مدیریت 
      4. گذراندن دوره آموزشی تربیت مدیران حرفه ای ویژه آموزش های مشترک مدیران به مدت 224 ساعت درمرکز آموزش مدیریت دولتی

 
 
افتخارات :

1. راه اندازی مجدد شورای پذیرش و بررسی پیشنهادات کارکنان دانشگاه با همکاری سرکار خانم دکتر عنبری در سال 1389 و کسب لوح تقدیر از معاونت محترم توسعه وزارت متبوع به علت انجام آن
2. عضو هیات امناء مجمع خیرین سلامت استان