اخبار اصلی - آرشیو

دکتر یوحنایی اعتبار شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات

به گزارش روابط بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات، دکتر نامغ مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان محلات تصریح کرد:متخصص مغزو اعصاب بیمارستان امام خمینی شهرستان محلات از نوادر بوده و هم از بعد علمی و هم از بعد اخلاق پزشکی بی نظیر هستند.

ادامه مطلب

اولین مرکز شهرستانی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث استان مرکزی در شهرستان محلات افتتاح شد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت، دکتر بهرامی رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی از افتتاح اولین مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستانی در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد.

ادامه مطلب