اخبار اصلی - آرشیو

انتقال مادر باردار توسط اورژانس هوایی استان مرکزی از محلات به اراک گالری

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان محلات، سوپروایزر وقت بیمارستان امام خمینی (ره) این شهرستان از امداد رسانی و انتقال مادر باردار توسط اورژانس هوایی استان از بیمارستان امام محلات به اراک خبر داد.

ادامه مطلب