برگزاری جلسه آموزشی با موضوع کرونا ویروس با حضور بهورزان

۱۸ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۴ کد : ۸۰۰۳ اخبار
تعداد بازدید:۴۵
برگزاری جلسه آموزشی با موضوع کرونا ویروس با حضور بهورزان
برگزاری جلسه آموزشی با موضوع کرونا ویروس با حضور بهورز ان وسرپرست شبکه بهداشت شهرستان خنداب
 

کلید واژه ها: شبکه بهداشت و درمان خندابکرونا ویروسخنداب


نظر شما :