مطالب مرتبط با کلید واژه

خنداب


معرفی

خُنداب شهری است در شهرستان خنداب استان مرکزی ایران.جمعیت شهر خنداب طبق آمار گیری جامع سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۹۸۲ نفر بوده‌است .این بخش در سال ۱۳۸۶ به شهرستان ارتقا یافت وهم اکنون یازدهمین شهرستان استان مرکزی به حساب می‌آید.شغل ...

واحد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

مسئول واحد : خانم ثریا عیسی آبادی واحد آموزش بهداشت :    واحد آموزش سلامت واحدی است که برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی مرکز بهداشت شهرستان را به عهده دارد برنامه های آموزشی با توجه به نیاز سنجی بنحوی اجرا ...