مطالب مرتبط با کلید واژه

مدیریت امور حقوقی و قراردادها


گزارش تصویری جلسه با جناب آقای صالحی معاون حقوق عامه دادگستری استان مرکزی گالری

دیدار مدیر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه، جانشین رئیس دانشگاه در امور اجتماعی، مدیر دارو و مواد تحت کنترل معاونت غذا و دارو، مسئول مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه با جناب آقای صالحی معاون حقوق عامه دادگستری استان مرکزی

ادامه مطلب

وظایف امور قراردادها

امور قراردادها شرح وظایف:   - برگزاری و تشکیل جلسه مناقصه عمومی و بارگزاری درخواست های مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت پس از اخذ مجوزهای لازم و ابلاغ صورتجلسات کمیسیون مناقصه به واحدهای تابعه جهت انعقاد قرارداد با شرکت/شخص برنده - پیگیری اخذ ...

شرح وظایف تعهدات و اسناد

امور تعهدات بررسی وضعیت تعهد و اخذ غرامت تحصیلی از متعهدینی که از انجام خدمت تعهدات قانونی خویش، خودداری نموده اند اقدامات مورد نیاز در خصوص انجام مکاتبات لازم در زمینه سند تعهد و تعیین میزان مطالبات دانشگاه از متعهدین از طریق ...