آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۹۵ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دی ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
مهر ماهتشویقی های پرسنلی بیمارستان
مرداد ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
خرداد ماه ۹۸تشویقی های پرسنلی بیمارستان
مغز و اعصابپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
مسمومیت صفحه ۷۴۰پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
گوارشپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج حالت شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
پنج بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶پنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
ارتوپدیپنج حالت و بیماری شایع بیمارستان در سال ۹۶
نحوه عملکرد در خصوص بیماران پرخطر و اورژانسیمراقبت های عمومی بالینی
نحوه جابجایی درون بخشی و بین بخشی بیمارانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمراقبت های عمومی بالینی
نحوه ارزیابی وضعیت هوشیاری در بخش های بستری و اورژانسمراقبت های عمومی بالینی
معیارهای شناسایی بیماران نیازمند به خدمات مددکاریمراقبت های عمومی بالینی
مراقبت های پوست و حفاظت بیماران در برابر زخم های فشاریمراقبت های عمومی بالینی
محدوده زمانی مناسب جهت انجام ارزیابی اولیه بیمار و تکمیل فرم شرح‌حال توسط پزشکانمراقبت های عمومی بالینی
فهرست خدمات پاراکلینیک و سایر خدمات شبانه روزی مورد نیاز بخش ورژانسمراقبت های عمومی بالینی
شرایط تهدید کننده ایمنی بیمارمراقبت های عمومی بالینی
راهنمای شناسایی صحیح بیمارانمراقبت های عمومی بالینی