آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
نظارت مستمر بر تعیین و تغییر محدوده مرجع آزمایش هامدیریت آزمایشگاه
پیشگیری و کاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
راهنمای سیستم تهویه در بیمارستانمدیریت بهداشت محیط
رعایت اصول بهداشتی در ارائه خدمات غذا به بیماران بستری در بخش های ویژهمدیریت بهداشت محیط
شرح وظایف مسئول فیزیک بهداشتمدیریت بهداشت محیط
کتابچه راهنمای گندزداییمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی توزیع و سرو غذامدیریت بهداشت محیط
نظارت بر رعایت ضوابط بهداشتی آماده سازی و طبخمدیریت بهداشت محیط
نظارت بر نحوه تهیه و نگه داری مواد اولیه غذاییمدیریت بهداشت محیط
نظافت و گندزدایی و لکه زدایی آمبولانسمدیریت بهداشت محیط
نظافت، شستشو، گند زدایی و لکه زدایی بخش ها و واحدهامدیریت بهداشت محیط
دستور کار یکسان سازی و رفع ابهامات اجرای ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و وابستهمدیریت پسماند
نظارت بر عملکرد دستگاه های بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
کنترل ظروف نگهداری و انتقال پسماندهامدیریت پسماند
دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی و داروییمدیریت پسماند
جمع آوری و نگهداری موقت انواع پسماندها درون بخش هامدیریت پسماند
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندمدیریت پسماند
بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برندهمدیریت پسماند
تفکیک در مبدا پسماندهای عادیمدیریت پسماند
تفکیک در مبدأ پسماند های عفونیمدیریت پسماند