آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۹۸ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
بی خطر سازی پسماندهای عفونی و تیز و برندهمدیریت پسماند
برنامه عملیاتی مدیریت پسماندمدیریت پسماند
ارزیابی عملکرد و پایش میکروبی، شیمیایی و مکانیکی دستگاه های غیر سوز بی خطر ساز پسماندمدیریت پسماند
اقتصاد سنجی و نظارت بر به روز بودن و افزایش بهره وری تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
تامین تجهیزات پشتیبان و یا تعمیر آن ها در کوتاه ترین زمان ممکن و در طول شبانه روز و ایام تعطیلاتمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل اسقاط تجهیزات پزشکی غیر مصرفیمدیریت تجهیزات پزشکی
دستورالعمل انبارش و نگهداری تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
سرویس، مدیریت سرویس ها و بازدیدهای دوره ای pm تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی یا آزمون کالیبراسیونمدیریت تجهیزات پزشکی
نگهداری و به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکیمدیریت تجهیزات پزشکی
نظارت بر انتقال موقت بیماران جهت اخذ خدمات به خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند تعامل بخش های بالینی با سایر بخش هامدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر روند انجام مشاوره های پزشکی داخل و خارج از بیمارستانمدیریت خدمات پرستاری
نحوه تشویق و کنترل های انضباطی کارکنان پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر جابجایی بین بخشی بیمارانمدیریت خدمات پرستاری
چک لیست ارزیابی صلاحیت و مهارت سنجی پرستاران جدید الورودمدیریت خدمات پرستاری
روش ثبت اقدامات و مراقبت های پرستاریمدیریت خدمات پرستاری
معیارهای ادامه و یا خاتمه خدمت کارکنانمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اداره امور بخش های بالینیمدیریت خدمات پرستاری
نظارت بر اعزام بیماران به سایر مراکزمدیریت خدمات پرستاری