وبینار وزارتی واکسیناسیون، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ شهریور ماه

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۶ کد : ۱۱۹۹۳ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۶۷۰
وبینار وزارتی واکسیناسیون، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۳۱ شهریور ماه

کلید واژه ها: واکسیناسیون وبینار وزارتی مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :