مطالب مرتبط با کلید واژه

واکسیناسیون


هفته بدون فوتی در کمیجان

رییس شبکه بهداشت و درمان کمیجان با اشاره به سپری کردن هفته بدون فوتی در این شهرستان، از نشانه های مثبت روند کاهشی کرونا در این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

هفته بدون فوتی در کمیجان

رییس شبکه بهداشت و درمان کمیجان با اشاره به سپری کردن هفته بدون فوتی در این شهرستان، از نشانه های مثبت روند کاهشی کرونا در این شهرستان خبر داد.

ادامه مطلب

اُمیکرون به هیچ گروه سنی رحم نمی کند رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان گفت: هیچ گروه سنی از اُمیکرون در امان نیست لذا تزریق دُز سوم واکسن الزامی است.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آشتیان گفت: هیچ گروه سنی از اُمیکرون در امان نیست، لذا تزریق دُز سوم واکسن الزامی است.

ادامه مطلب

استفاده از ماسک در شهرستان خنداب به زیر ۴۰ درصد رسیده است/خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان خنداب با اعلام اینکه ایمن شدن ۹۰ درصدی در برابر سویه اُمیکرون با دریافت ۳ دُز واکسن کرونا میسر است درباره آغاز موج احتمالی اُمیکرون در صورت غلفت و ساده گرفتن این نوع ویروس هشدار داد و گفت: خطرناک نبودن اُمیکرون باوری غلط است و ممکن است غافلگیرمان کند.

ادامه مطلب