قابل توجه افرادیکه در آزمون مراقب سلامت/مامای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷شرکت کرده اند

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۶ کد : ۱۷۳۹۰ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۸۲۷۹
قابل توجه افرادیکه در آزمون مراقب سلامت/مامای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷شرکت کرده اند

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مراقبین سلامت/مامای مورخ 27/2/1400 میرساند جهت تکمیل فرم مشخصات که سه شنبه مورخ 1400/2/28بارگزاری شده بود تا روز شنبه 1400/3/1 ساعت10 صبح فرصت دارند جهت تکمیل فرم اقدام نمایند.لازم به ذکر است

جهت تکمیل فرم مذکور نیاز به کد رهگیری نمی باشد.
افرادیکه قبلاً دردوره ثبت نام نکرده بودند و افرادیکه در آزمون شرکت نکره بودند نیاز به تکمیل فرم ندارند.
در صورت مشخص شدن نتیجه آزمون اطلاع رسانی انجام خواهد شد.
جهت اطلاع از نتیجه آزمون هرروز پورتال چک شود و از تماس غیر ضروری در این خصوص خودداری شود.

کلید واژه ها: مراقبین سلامت ماما


( ۱۵ )

نظر شما :