مطالب مرتبط با کلید واژه

مراقبین سلامت


گفتگوی تلفنی مهندس حسن مهرعلی مدیرگروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک با برنامه رادیویی جوان

مدیر گروه بهداشت محیط و حرفه ای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: فرآیندهای سالم سازی و پاکسازی در حوزه‌های مربوط به کنکور سراسری توسط مراقبین بهداشتی و ناظرین در حال انجام است و تا روز برگزاری به طور کامل ضدعفونی و گندزدایی خواهد شد.

ادامه مطلب