مطالب مرتبط با کلید واژه

ماما


قریب به ۴۰ مامای حوزه بهداشت در دوران شیوع کووید ۱۹ به این بیماری مبتلا شدند.

از شروع همه گیری کووید تاکنون جامعه مامایی شاغل در حوزه بهداشت، مراقبت ویژه و پیگیری فعال بیش از ۱۲۰۰۰ مادر باردار پرخطر را در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی تابعه دانشگاه علوم پزشکی اراک عهده دار بودند .

ادامه مطلب