وبینار بازنگری برنامه ملی خود مراقبتی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۲ آبان ماه

۱۲ آبان ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۰ کد : ۲۱۴۸۵ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۰۸
وبینار بازنگری برنامه ملی خود مراقبتی، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۲ آبان ماه

کلید واژه ها: خود مراقبتی مرکز بهداشت استان مرکزی


( ۱ )

نظر شما :