وبینار آشنایی با تکنیک های ارتباطی و رسانه ای در اقناع سازی ( کارشناسان آموزش سلامت و روابط عمومی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۹ آبان ماه

۱۹ آبان ۱۴۰۰ | ۱۴:۲۳ کد : ۲۱۶۳۷ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۳۵
وبینار آشنایی با تکنیک های ارتباطی و رسانه ای در اقناع سازی ( کارشناسان آموزش سلامت و روابط عمومی)، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۱۹ آبان ماه

کلید واژه ها: مرکز بهداشت استان مرکزی اقناع سازی آموزش سلامت روابط عمومی


نظر شما :