با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی می¬توان دستیابی به سلامت، نشاط و شادابی را در زندگی ایجاد کرد.

۲۷ آبان ۱۴۰۰ | ۱۷:۵۲ کد : ۲۱۸۳۸ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۵۸۹
خود مراقبتی شامل اقداماتی است در جهت حفظ و ارتقای سلامتی، پیشگیری از خطرات و آسیب های اجتماعی و توانایی رفع نیازهای جسمی ، روانی و اجتماعی خود.
با انجام برخی اصول ساده خودمراقبتی می¬توان دستیابی به سلامت، نشاط و شادابی را در زندگی ایجاد کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز بهداشت استان مرکزی، دکتر علیمحمدی گفت: خودمراقبتی یعنی مراقبت از خود، یعنی اینکه ما برای حفظ سلامت و شادابی خود، کارهای روزمره کوچکی انجام دهیم تا زندگی بهتر و سالم تری داشته باشیم . خودمراقبتی شامل اقداماتی است آموختنی ، آگاهانه و هدفمند که هر فردی برای خود، خانواده و دیگران انجام می دهد تا سالم بماند، از سلامت جسمی و روانی خود حفاظت کند، نیازهای اجتماعی خود را برآورده سازد، از حوادث پیشگیری کند، از ناخوشی ها و بیماری های حاد و  مزمن مراقبت کند و نیز از سلامت خود بعد از ترخیص از بیمارستان حفاظت کند. خود مراقبتی به وضوح موجب افزایش کارآیی و مهارت های فردی ما می شود.

ایشان بیان کرد  برنامه ملی ترویج و توسعه خود مراقبتی از سال 1394 اجرایی شده است  و تاپایان شهریور سال جاری 216409 سفیر سلامت خانوارجذب شده و آموزش دیده اند .  شاخص های کسب شده  برنامه مذکور تا پایان شهریور 1400در دانشگاه علوم پزشکی اراک به شرح زیر می باشد :

 برنامه هرخانه یک پایگاه سلامت که باهدف جذب و آموزش یک نفر از اعضای خانواده که فرد علاقمندی از خانواده است (ترجیحا خـانم که متاهل یا دارای سن بیشتر 18 سال و با حداقل تحصیلات مقطع متوسطه اول ( راهنمایی ) است که دارای نفوذ بر اعضای خانواده بوده و در دوره های آموزش حضوری و مجازی تعریف شده در سـه حیطـه کلی:

الف) پیشگیری و ارتقای سـلامت

 ب) درمـانهـای اولیـه

 پ) توانبخـشی

شـرکت نمـوده و مسولیت مشارکت در مراقبت از سلامت خود و خانواده را به عهده می گیرد ، اجرایی شده است . شاخص برنامه هر خانه یک پایگاه سلامت در  دانشگاه علوم پزشکی اراک پایان شهریور 89.5% بوده است که از شاخص هدف کشوری( 70%) بالاتر می باشد

برنامه خود مراقبتی اجتماعی که با هدف توانمندسازی جوامع مختلف برای توسعه محیط های سالم است. برای تحقق ایـن هدف، شوراهای شهری و روستایی و شورایاری ها می توانند نقش مهمی در جلب مشارکت اجتماع برای کنترل بر عوامل تعیین کننده سلامت بویژه شناسایی مشکلات بهداشتی منطقه و مداخله ایشان جهت حل مشکلات بهداشتی داشته باشند  .  شاخص برنامه خود مراقبتی اجتماعی در  دانشگاه علوم پزشکی اراک پایان شهریور 100% بوده است که از شاخص هدف کشوری( 70% )بالاتر می باشد.

برنامه خود مراقبتی سازمانی با هدف ایجاد "محیط کار سالم"از طریق اجرای برنامه ها و خط مشی های ارتقای سلامت در محل کار، خلق محیط فیزیکی و فرهنگ حمایتی و تشویق شیوه کار و زندگی سالم با همکاری کارکنان، کارفرمایان و خانواده های آنان در حال اجرا است. در این برنامه، سازمانها به عنوان یک محیط حامی سلامت ، برای ارتقای سلامت خود، کارکنان، کارفرمایان و در نهایت جامعه، شورای ارتقای سلامت سازمان را تشکیل می دهند. این شورا مشکلات مربوط به سلامت را شناسایی و نیازسنجی کرده سپس برای رفع مشکلات و خطرات سلامت شناسایی شده؛ برنامه ی عملیاتی را طراحی، تدوین، اجرا و ارزشیابی می کند.. شاخص برنامه خود مراقبتی سازمانی  در  دانشگاه علوم پزشکی اراک پایان شهریور 99% بوده است که از شاخص هدف کشوری (70%) بالاتر می باشد.

تربیت سفیران سلامت دانش آموزکه باهدف افزایش آگاهی دانش آموزان در خصوص خود مراقبتی ،  افزایش انتقال آموزش ها از طریق دانش آموزان به خانواده ، همسالان و  جامعه و  افزایش آگاهی معلمین در خصوص انتقال مفاهیم سلامت و خودمراقبتی به دانش آموزان ، اولیا و جامعه صورت می گیرد . شاخص برنامه سفیران سلامت دانش آموز در  دانشگاه علوم پزشکی اراک پایان شهریور 22.5% بوده است که از شاخص هدف کشوری( 16%  ) بالاتر می باشد.

تربیت سفیران سلامت دانشجو به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و سبک زندگی سالم در بین دانشجویان دانشگاه و فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی و کار گروهی در بین دانشجویان در کلیه دانشگاه‌ها اجرا می گردد.دراین برنامه دانشجویان درزمینه 7 رفتار بهداشتی مهم شامل تغذیه سالم  ،مضرات  دخانیات ، پیشگیری ازاعتیاد ، ورزش وفعالیت بدنی ، پیشگیری ازحوادث ترافیکی ، سلامت روان ، ایدز آموزش می بینند . شاخص برنامه سفیران سلامت دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی اراک پایان شهریور 10% بوده است که با شاخص هدف کشوری 10%  هم خوانی دارد .

کلید واژه ها: سفیران سلامت خود مراقبتی سازمانی مرکز بهداشت استان مرکزی معاون بهداشتی


نظر شما :