کارگاه آموزشی بهداشت محیط آرایشگاه ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۰ دی ماه

۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۴۴ کد : ۲۳۲۰۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۴۵۱
کارگاه آموزشی بهداشت محیط آرایشگاه ها، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۰ دی ماه

کلید واژه ها: بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :