گزارش عملکرد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

۰۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۵:۳۷ کد : ۲۴۹۸۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۷۸
سامانه رسیدگی به شکایات مردمی ۱۹۰ مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه مشکلات بهداشتی در سراسر کشور است.                                                             
گزارش عملکرد گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اراک از ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ الی ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

دکتر علی علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در راستای برنامه بسیج سلامت نوروزی سال 1401-1400 در راستای کنترل و پیشگیری از کرونا ویروس عملکرد گروه بهداشت محیط حوزه بهداشت را از تاریخ  ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ لغایت ۱ فروردین ۱۴۰۱ را بشرح ذیل اعلام نمود:

۱. تعداد کل بازرسی های انجام شده ۱۸۷۳ مورد

۲. تعداد کل موارد معرفی شده به مراجع قضایی ۵۳ مورد

۳. تعداد کل موارد پلمپ شده ۸ مورد

۴. تعداد کل بازرسی های مشترک انجام شده با سایر دستگاه ها و اتاق اصناف ۶۲ مورد

۵. مقدار کل مواد غذایی فاسد، کشف و معدوم شده ( کیلوگرم) ۶۱۹ کیلوگرم

۶. تعداد کل موارد کلرسنجی انجام شده ۴۲۱ مورد

۷. تعداد کل موارد سنجش پرتابل ۳۴۳ مورد

                                                                                                                          ایشان گفت:  سامانه رسیدگی به شکایات مردمی 190 مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت شبانه روزی و با حضور تمام وقت کارشناسان، آماده دریافت و رسیدگی فوری به شکایات شهروندان در زمینه مشکلات بهداشتی در سراسر کشور است.                                                               

کلید واژه ها: بهداشت محیط معاون بهداشتی مرکز بهداشت استان مرکزی بسیج سلامت نوروزی


نظر شما :