گردهمائی کارشناسان مسئول بهداشت محیط، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ تیر ماه

۲۹ تیر ۱۴۰۱ | ۱۱:۱۳ کد : ۲۷۹۲۹ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۳۲۳
گردهمائی کارشناسان مسئول بهداشت محیط، سالن جلسات مرکز بهداشت استان مرکزی، ۲۹ تیر ماه

کلید واژه ها: بهداشت محیط مرکز بهداشت استان مرکزی


نظر شما :