نظارت و ارزیابی بر اجرای قانون جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام می شود.

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | ۲۱:۰۵ کد : ۳۴۳۴۲ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۲۲۸
حمایت از خانواده و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می تواند فضای فرهنگی جامعه را به نفع نهاد خانواده متحول کند.
نظارت و ارزیابی بر اجرای قانون جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک  انجام می شود.

به گزارش وب دا مرکزی، معاون فنی مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: پایش و نظارت بر سایر کمیته های تخصصی قرارگاه جمعیت مطابق با دستورالعمل وزارت بهداشت بر عهده کمیته رصد و پایش قرار داده شده است که بررسی مسایل ، مشکلات و موانع در مسیر اجرای قانون،  بررسی چک لیست هر کمیته بر اساس مفاد قانونی مرتبط و ارایه گزارش نتایج آن در قرارگاه جمعیت دانشگاه  جهت چاره اندیشی، رصد رسانه ای موافقین و مخالفین اجرای قانون یا دستورالعملهای مربوطه در بین مدیران، کارشناسان، عموم مردم، گروههای مرجع و بر عهده کمیته رصد و پایش قرارداه شده است.

ایشان در خصوص برگزاری جلسات کمیته رصد و پایش بیان نمود : تاکنون 5 جلسه کمیته رصد و پایش تشکیل شده است که اولین جلسه کمیته رصد و پایش با حضور اعضای کمیته و بازرسی استان ، بازرسی دانشگاه و حراست جهت بررسی پیشرفت اجرای هر ماده موظفی دانشگاه ، موانع اجرایی و گاها برخی از آسیب های احتمالی در محل معاونت بهداشتی تشکیل و نتایج جمع بندی به سطح وزارت منعکس گردید. برنامه های پایش و نظارت بر هر کمیته تخصصی قرارگاه جمعیت به صورت فصلی تنظیم و برنامه ریزی می گردد.

رئیس کمیته رصد و پایش قرارگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی در خصوص برگزاری 12 جلسه قرارگاه  و 52 جلسه زیر کمیته تخصصی دانشگاه در سال گذشته خبر داد و در ادامه بیان کرد:  از47 ماده موظفی دانشگاه علوم پزشکی 35 ماده قانونی اجرا شده است و تعداد 5 ماده قانونی در دست اقدام و پیگیری می باشد و 3 ماده دیگر آئین نامه آن به دانشگاه ابلاغ نشده است.

رئیس کمیته رصد و پایش قرارگاه جوانی جمعیت و معاون فنی مرکز بهداشت استان خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به ساختار مطلوب این کمیته و اعضاء و افراد تاثیر گذار دانشگاه که در این کمیته حضور دارند؛  گامی موثر برای اجرای بهینه قانون جوانی جمعیت در تمامی سطوح دانشگاه علوم پزشکی اراک برداشته شود.

 

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

کلید واژه ها: کمیته جلسه کمیته کمیته رصد کمیته رصد پایش کمیته تخصصی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پایش رصد پایش


نظر شما :