مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه علوم


همکاری تیمی برای حمایت از کودکان نیازمند

رئیس گروه سلامت مادران جمعیت و باروری معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک : پیرو ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اولین مرکز حمایت از اطفال و نوجوانان بهزیستی استان مرکزی، با هدف کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی افتتاح شد.

ادامه مطلب

تشریح اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دانشگاه علوم پزشکی اراک

دکتر علیمحمدی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک و دبیر قرارگاه جمعیت دانشگاه بحران سالمندی را هشداری جدی دانست و فرمود: در سه تا ۴ دهه آینده پیش بینی جمعیتی نشان می دهد جمعیت ایران ممکن است به ۵۰ میلیون نفر برسد که تا سال ۱۴۴۰ از این ۵۰ میلیون جمعیت نزدیک به ۴۰ درصد آن بالای ۶۰ سال هستند یعنی چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر بالای ۶۰ سال و ۱۵ درصد زیر ۱۵ سال و ۳۵ تا ۴۰ درصد جمعیت که در رنج سنی ۱۵ تا ۶۰ سال هستند جمعیت مولد خواهند بود ، در واقع با یک ابر بحران سالمندی جمعیت در کشور تا ۴ دهه آینده مواجه خواهیم شد لذا اطلاع از بحران سالخوردگی جمعیت مسئولیت و وظیفه تک تک ما را خطیرتر می نماید.

ادامه مطلب