سومین روزدوره کشوری تربیت مدرس پدافند زیستی

۰۳ آبان ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۹ کد : ۳۸۶۶۱ اصلی معاونت بهداشتی
تعداد بازدید:۱۳۵
سومین روزدوره کشوری تربیت مدرس پدافند زیستی

حضور رضا صالحی کارشناس مسئول گروه مدیریت خطر حوادث وبلایا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک درسومین روز دوره کشوری تربیت مدرس پدافند زیستی که با کارگاه روش تدریس دکتر حقانی از اساتید دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص (فرایند اموزش،مفاهیم،یادگیری،یادهی،روش تدریس،الگوی عمومی تدریس و..) آغاز و سپس در کارگاه بعدی دکتر رضایی مدیر گروه آموزش وارتقای سلامت وزارت درباره ارتباطات خطر ومشارکت اجتماعی،RCCوموضوعات کلیدی در بحران آموزش های لازم را داد.


در ادامه سناریو  در خصوص بروز یک مخاطره زلزله و بروز  ونشانه های یک حمله بیولوژیک اعلامی به همکاران و ارزیابی خطر واکشن پلن و ارائه کارکردها وچالش ها پیش رو توسط گروهها تا پاسی از شب ادامه پیدا کرد.

گیتا نادری، خبرنگار وب دا مرکزی- معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اراک

آبان ماه۱۴۰۲
 

کلید واژه ها: پزشکی علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه دانشگاه علوم تدریس خطر علوم روش


نظر شما :